Księgowość

Niezależnie od sposobu księgowości zadbamy o twoje podatki

Księgowość-logo

Dbamy o naszych klientów! Gwarantujemy:

 • ciągły, bezpośredni kontakt z księgowym specjalistą
 • możliwość rozwiązania na miejscu, w danym momencie, problemów z zakresu: księgowości, podatków i finansów
 • ciągły dostęp do potrzebnej dokumentacji – dokumenty księgowe oraz kadrowo – płacowe w oryginale znajdują się na miejscu w firmie u klienta
 • brak dodatkowych kosztów (np. zakupu sprzętu, jego utrzymania, kosztów odnawiania licencji programów, etc) – w przypadku korzystania z naszych rozwiązań informatycznych i programowych
 • bezpieczeństwo danych i pełną tajemnicę służbową

Księgowość

Tym się zajmujemy

Ryczałt

W SKŁAD USŁUGI WCHODZĄ:

 • prowadzenie ewidencji sprzedaży
 • prowadzenie rejestrów VAT (dotyczy płatników VAT)
 • sprawdzenie dokumentów źródłowych
 • obliczanie podatku dochodowego
 • obliczanie podatku VAT (dotyczy płatników VAT)
 • sporządzanie deklaracji rocznych PIT 28
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji VAT 7 (dotyczy płatników VAT)
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji ZUS

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest formą opodatkowania, z której mogą korzystać:

 • osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą
 • spółki cywilne osób fizycznych
 • spółki jawne i spółki partnerskie której wspólnikami są wyłącznie osoby wykonujące wolny zawód, których obrót w w roku 2021 nie przekroczył 2mln EUR.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność. Gdy wiedzą, na jakie przychody mogą liczyć, mogą oni określić wielkość płaconego podatku w poszczególnych miesiącach.

Książka przychodów i rozchodów

W SKŁAD USŁUGI WCHODZĄ:

 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
 • sprawdzenie dokumentów źródłowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • prowadzenie rejestrów VAT (dotyczy płatników VAT)
 • obliczanie podatku dochodowego
 • obliczanie podatku VAT (dotyczy płatników VAT)
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • wysyłanie podpisanych deklaracji do urzędów
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji ZUS
 • sporządzanie deklaracji rocznych PIT właścicieli

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Książka przychodów i rozchodów to forma opodatkowania, którą mogą wybrać:

 • osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą
 • spółki cywilne osób fizycznych
 • spółki jawne i spółki partnerskie

Książka przychodów może być stosowana zamiennie z ryczałtem. W odróżnieniu od ryczałtu, książka przychodów to opodatkowanie od faktycznie uzyskanych dochodów (przychody minus koszty ich uzyskania), dlatego w księdze ewidencjonowane są wszystkie zdarzenia gospodarcze. Księga przychodów jest opłacalna przy przedsięwzięciach, gdzie obroty są duże, koszty wysokie, a zysk mały. W innych sytuacjach korzystniejsze są ryczałty.

Księgi handlowe

W SKŁAD USŁUGI WCHODZĄ:

 • prowadzenie księgi głównej i pomocniczych
 • ewidencja środków trwałych
 • ewidencja wyposażenia
 • ewidencje podatku od towarów i usług
 • sporządzenie miesięcznych zestawień obrotów i sald
 • sprawdzanie dokumentów źródłowych pod kątem wymagań ustawy o rachunkowości
 • obliczanie podatku dochodowego
 • obliczanie podatku VAT
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • wysyłanie podpisanych deklaracji do urzędów
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji ZUS
 • sporządzanie deklaracji rocznych PIT właścicieli

 

KSIĘGI HANDLOWE

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, do prowadzenia ksiąg handlowych są zobowiązane przedsiębiorstwa, które w poprzednim roku podatkowym osiągnęły przychód z działalności przekraczający 2mln EUR.
Księgi handlowe muszą również prowadzić:
•    spółki kapitałowe (akcyjna i z o.o.)
•    spółki osobowe prawa handlowego (spółka jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna)
•    spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2mln EUR.
Ustawa o rachunkowości nakłada wiele obowiązków i ograniczeń na podmiot zobowiązany do prowadzenia ksiąg handlowych.  W związku z tym, prowadzenie ksiąg handlowych jest procesem skomplikowanym i czasochłonnym. Prawidłowo prowadzone księgi dają  pełny obraz stanu finansowego firmy, a także umożliwiają bieżące monitorowanie stanów zapasów, należności i zobowiązań co niekiedy zapewnia efektywne zarządzanie firmą.

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

1. Czy muszę wysyłać JPK do urzędu skarbowego?

Nie. Plik JPK do urzędu skarbowego w imieniu Klienta wysyła nasze biuro rachunkowe. Klient nadaje nam pełnomocnictwo do elektronicznego przekazu deklaracji.

2. Numery kont bankowych do płatności podatkowych.

Podatki PIT,  CIT, VAT wpłaca się na mikrorachunek podatkowy.

Indywidualny rachunek podatkowy jest przypisany do podatnika i nie ulega zmianie w przypadku zmiany urzędu skarbowego. Podatnik może wygenerować swój numer rachunku w generatorze przygotowanym przez Ministerstwo finansów. 

Generator mikrorachunku

3. Identyfikator płatności podatkowych

Wpłaty podatków muszą być oznaczone identyfikatorem płatności.

 • podatek dochodowy od osób fizycznych PIT (PIT5, PIT5L)
 • zryczałtowany podatek dochodowy PPE
 • podatek od towarów i usług VAT7 lub VAT7K (kwartalny)

Podajemy za jaki okres dokonujemy wpłaty w formacie MM/RRRR lub MM/RR, jeżeli dokonujemy wpłaty za kwartał zamiast MM wpisujemy odpowiedni numer kwartału

4. Czy musze księgować samodzielnie

Oczywiście Klient nic nie księguje samodzielnie. Każdy bez względu na pakiet księgowy otrzymuje dedykowaną księgową. Wszystkimi księgowymi sprawami zajmuje się pracownik biura. Jest to zasadnicza różnica między księgowością u nas i u konkurencji. Z doświadczenie wiemy, że samodzielna księgowość przez osobę nie będącą z branży zawsze kończy się źle. Zalecamy nie ryzykować z samodzielnym księgowaniem w dużych platformach księgowych.