Doradztwo Podatkowe

Doradzimy co jest dla ciebie najlepsze

doradztwo-logo

Z nami możesz czuć się bezpiecznie

Prowadzimy profesjonalną pomoc przedsiębiorcom oraz „zwykłym” podatnikom w odnalezieniu się w gąszczu przepisów, by jak najlepiej chronić ich majątek przed uszczupleniem wskutek kar za nieznajomość prawa lub wskutek ponoszenia nadmiernych, a niekoniecznych obciążeń podatkowych. To także ochrona ich samych przed sankcjami prawnymi przewidzianymi dla podatników, płatników i inkasentów za niedopełnienie ciążących na nich obowiązków podatkowych.

Doradztwo Podatkowe

Bezpieczeństwo ponad wszystko

Zakładanie firmy

Oferujemy pełne wsparcie przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej. Jeśli masz pomysł na biznes – pomożemy Ci zaoszczędzić czas i nerwy. Z nami unikniesz niepotrzebnych problemów. Przeprowadzimy Cię przez proces cały formalności związanych z założeniem firmy

Dzięki naszemu doświadczeniu pomożemy wybrać Ci najkorzystniejszy model rozliczeniowy podczas otwierania działalności gospodarczej. Wskażemy Ci ścieżkę najlepiej dostosowaną do Twoich potrzeb, a także załatwimy za Ciebie wszystkie formalności. Twoja firma będzie miała dobrze zoptymalizowaną księgowość, z nami zminimalizujesz wydatki fiskalno-księgowe.

Wybór formy opodatkowania

Wybór formy opodatkowania to jedna z decyzji, jaką należy podjąć w trakcie zakładania własnej działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy mają do wyboru 4 formy opodatkowania w 2021 roku: skalę podatkową, podatek liniowy oraz kartę podatkową i ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Wybór odpowiedniej formy powinien być podyktowany zarówno względami ekonomicznymi, jak też rodzajem wykonywanej działalności.

Zagadnienia finansowe

Śledzenie i analizowanie na bieżąco wszystkich zmian w przepisach podatkowych jest nie tylko trudne, ale i czasochłonne. Jest to dużym wyzwaniem nawet dla firm posiadających własne działy podatkowe. Błąd w interpretacji przepisów lub w wyniku nieświadomości może wiele kosztować i w konsekwencji zachwiać stabilnością finansową, dlatego warto zatroszczyć się o bezpieczeństwo podatkowe firmy.

Rozwiązaniem, zapewniającym utrzymanie bezpieczeństwa podatkowego firmy, jest współpraca z doświadczonym i wykwalifikowanym doradcą podatkowym, który zapewni profesjonalne wsparcie w prawidłowym rozumieniu prawa. Specjalista zajmujący się doradztwem podatkowym pomoże w rozpatrywaniu skutków zmian podatkowych w długofalowej perspektywie, co pozwoli na bezpieczne rozwijanie Państwa biznesu.

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

1. Kto może prowadzić firmę

Możesz prowadzić firmę jednoosobową, jeśli jesteś osobą pełnoletnią, bo tylko wtedy ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje działania i masz zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji.

Żeby założyć firmę jednoosobową, nie musisz być obywatelem lub obywatelką Polski.

2. Upewnij się, czy musisz rejestrować firmę

Działalność gospodarcza to zorganizowana działalność zarobkowa wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Jeśli chcesz prowadzić taką działalność, musisz się zarejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG, czyli w rejestrze przedsiębiorców  prowadzących w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą. Do tego rejestru wpisują się również przedsiębiorcy, którzy chcą zostać wspólnikami spółki cywilnej.

Jednak jeśli spodziewasz się, że przychody z twojej działalności będą niewielkie, to taką drobną działalność możesz prowadzić bez dodatkowych formalności – nie musisz się rejestrować jako przedsiębiorca.

3. Wybór PKD

Przedsiębiorca, który rejestruje firmę, musi przypisać swoją działalność do określonego kodu w Polskiej Klasyfikacji Działalności, czyli wybrać kod PKD. Kody są wykorzystywane w statystyce publicznej, ale mają też duże znaczenie praktyczne. Na przykład niektóre kody są powiązane z określonymi formami opodatkowania, obowiązkiem korzystania z kasy fiskalnej lub rejestracją VAT.

Wyszukaj taki kod, który najbardziej odpowiada temu, co chcesz robić. Wybierz jeden kod główny, czyli związany z działalnością, która powinna ci przynosić największe przychody, i dowolną liczbę kodów dodatkowych.

Kody PKD

4. Wybór formy opodatkowania dochodów

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą jesteś podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli podatku PIT.

Do wyboru masz cztery formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej:

  • na zasadach ogólnych, według skali podatkowej (stawka podatkowa 17% i 32%)
  • według stawki liniowej (stawka podatkowa 19%)
  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
  • na zasadach karty podatkowej.

5. Czy musze płacić VAT

VAT to podatek pobierany na każdym etapie obrotu towarami lub usługami. Jego wartość jest doliczana do każdej transakcji.

VAT płacisz niezależnie od podatku dochodowego PIT i od tego czy PIT rozliczasz na zasadach ogólnych – według skali podatkowej, według stawki liniowej, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych czy na zasadach karty podatkowej.

Jako przedsiębiorca masz co do zasady obowiązek zarejestrować się do VAT. Nie musisz się jednak rejestrować, gdy:

  • twoja sprzedaż nie przekracza limitu 200 tys. zł rocznie
  • sprzedajesz wyłącznie towary i usługi zwolnione z VAT

Zwolnienie VAT